top of page
icon_mangaul-01_edited.png

คู่มือการใช้งาน

บัญชีผู้ใช้งาน

SHOPGENIX Academy

หากคุณกดปุ่ม “SHOPGENIX Academy” ในหน้าบัญชี ระบบจะพาคุณไปยังเมนู SHOPGENIX Academy เช่นเดียวกับหน้าหลัก

Group 6998.png
image 498.png
bottom of page