top of page
icon_mangaul-01_edited.png

คู่มือการใช้งาน

กรณีลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

1. ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน ให้กดที่ “ลืมรหัสผ่าน?”
แล้วระบบจะเปิดเบราเซอร์และพาไปยังหน้า “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ของเว็บไซต์ SHOPGENIX

Group 6950.png

2. กรอกเบอร์มือถือของคุณ แล้วกด “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
ระบบจะส่งข้อความพร้อมกับรหัสผ่านใหม่ไปยังมือถือของคุณ

ลืมรหัสผ่านไปลิงก์พี่ตี๋ 1.png
bottom of page