top of page
icon_mangaul-01_edited.png

คู่มือการใช้งาน

การสร้างบัญชีใหม่

สร้างบัญชีใหม่ด้วย LINE

1. หากคุณเพิ่งเข้าแอปพลิเคชัน SHOPGENIX เป็นครั้งแรก คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานก่อน ด้วยการกดปุ่ม “สร้างบัญชีใหม่”

Group 6933-2.png

3. สมัครด้วย LINE
 ระบบจะพาคุณเข้าสู่แอปพลิเคชัน LINE เพื่อให้คุณกด “อนุญาต” ให้ SHOPGENIX สามารถสร้างบัญชีใหม่ด้วย LINE ของคุณได้

Group 6968.png

5. กด “เปิด” หรือ “Open”

Group 6970.png

7. กรอกเบอร์โทรศัพท์คุณต้องการใช้
สร้างบัญชีใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์กับ
แอปพลิเคชัน SHOPGENIX หลังจากนั้นกด “สร้างบัญชีใหม่”

Group 6935-2.png

9. ตั้งรหัสผ่านด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก
หรือพิมพ์ใหญ่หรือมีตัวเลขประกอบ โดยให้จำนวนรหัสผ่านมีอย่างน้อย 4 ตัว และทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งในช่องล่าง
ให้ถูกต้อง

Group 6936.png

11. ตัวอย่างเมื่อกดปุ่ม “ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน” และกด “ยืนยัน”

2. กดปุ่ม “สร้างบัญชีใหม่ด้วย LINE”

Group 6939.png

4. กด “ตกลง” หรือ “OK” เพื่อทำการอนุญาตให้ LINE เปิดแอปพลิเคชัน SHOPGENIX

Group 6969.png

6. กด “สร้างบัญชีใหม่”

Group 6943.png

8. กรอกเลข OTP (โค้ดตัวเลข 6 หลัก) ที่ถูกส่งเป็นข้อความไปยังเบอร์มือถือที่คุณได้ให้ไว้ เมื่อกรอกถูกต้องระบบจะพาไปยังหน้าถัดไป

หากยังไม่ได้รับเลข OTP ภายใน 60 วินาที สามารถกด “ไม่ได้รับ OTP ขออีกครั้ง” เพื่อให้ระบบทำการส่งเลขให้ใหม่

image 547.png

10. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน จากนั้นกด “ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน” แล้วจึงกด “ยืนยัน” จึงจะเสร็จสิ้นการสมัครด้วย LINE

Group 6937.png
Group 6947.png
bottom of page